Капсула Cal-Mag / Chela-Max

употреби

употреби

Консултирайте се с Вашия фармацевт или лекар.

Как да използвате капсула Cal-Mag / Chela-Max

Консултирайте се с Вашия фармацевт или лекар.

Сродни връзки

Какви условия лекува капсулата Cal-Mag / Chela-Max?


Странични ефекти

Странични ефекти

Консултирайте се с Вашия фармацевт или лекар.

В САЩ -

Обадете се на Вашия лекар за съвет от лекар за странични ефекти. Можете да съобщите за странични ефекти на FDA на 1-800-FDA-1088 или на адрес www.fda.gov/medwatch.

В Канада - Обадете се на Вашия лекар за съвет от лекар за странични ефекти. Можете да съобщите за странични ефекти на Health Canada на 1-866-234-2345.

Сродни връзки

Посочете страничните ефекти на капсулата Cal-Mag / Chela-Max по вероятност и сериозност.


предпазни мерки

предпазни мерки

Консултирайте се с Вашия фармацевт или лекар.

Сродни връзки

Какво трябва да знам относно бременността, кърменето и прилагането на капсула Cal-Mag / Chela-Max на деца или на възрастни хора?


Взаимодействия

Взаимодействия

Консултирайте се с Вашия фармацевт или лекар.

Пазете със себе си списък на всичките си лекарства и споделете списъка с Вашия лекар и фармацевт.

Сродни връзки

Капсулата Cal-Mag / Chela-Max взаимодейства ли с други лекарства?


свръх доза

свръх доза

Ако някой е имал предозиране и има сериозни симптоми като прекъсване или затруднено дишане, обадете се на 911. В противен случай веднага се обадете на център за контрол на отравянията. Жителите на САЩ могат да се обадят на местния център за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Жителите на Канада могат да се обадят в провинциален център за контрол на отрови.

бележки

Понастоящем няма достъпна монография.

Пропусната доза

Консултирайте се с Вашия фармацевт или лекар.

съхранение

Консултирайте се с Вашия фармацевт или лекар.

Не изплаквайте лекарствата в тоалетната или ги изливайте в канализацията, освен ако не им е наредено да го направите. Правилно изхвърлете този продукт, когато той е изтекъл или вече не е необходим. Консултирайте се с вашия фармацевт или местна компания за обезвреждане на отпадъци за повече подробности за това как да изхвърлите продукта безопасно.

Информация последна ревизирана юли 2016. Copyright (c) 2016 Първа база данни, Inc.


Снимки

Извинете. Няма налични изображения за това лекарство.