Артрит

Тиквоенни болести Задайте запис в САЩ през 2017 г.

Увеличението през 2017 г. отразява нарастването на болестите, разпространявани от кърлежи, съобщени в САЩ. Между 2004 и 2016 г. броят на случаите се е удвоил и изследователите са открили седем нови заразени с кърлежи микроби, причиняващи болести.

Гените, а не диетата, могат да бъдат ключ към подаграта

Диета е много по-маловажна от гените на индивида при вземането на решение дали ще развият хиперурикемия, която може да доведе до подагра, според изследователи, които анализират данни от близо 17 000 американски мъже и жени от европейски произход.