Епилепсия

Епилептичната употреба на лекарства при бременност е свързана с ADHD?

Употребата на лекарството от жена по време на бременност е свързана с малък, но значително повишен риск от ADHD в потомството, дори след приспособяване за евентуално психично заболяване, епилепсия и други фактори.