Хив - Спин

Защитно използване на антивирусни средства намалява новите случаи на ХИВ

В едно проучване на гейове, които не са имали ХИВ, на които е дадено антивирусно лекарство, броят на новите ХИВ инфекции е намалял от 295 случая през годината преди стартирането на програмата до 221 случая година по-късно.