Хипертония

Шин костите могат да държат улики за кръвно налягане

След коригиране на възрастта, расата, тютюнопушенето и други фактори, изследователите са открили 19% по-висок риск от резистентно към лечението кръвно налягане за всеки 15-микрограм на грам увеличение на нивата на оловото в пищялата кост.