Палиативна Грижа

Получаване на вашите въпроси в ред

обсъжда неща, за които да мислим Ако сте изправени пред животозастрашаващо заболяване: Уверете се, че сте съставили завещание, попълнете формуляр за предварителни директиви, назначили пълномощно за здравни грижи и обсъдили плановете за погребение / погребение / кремация с семейство.

Предварителни директиви

Предварителните директиви са правно обвързващи и казват на лекарите какви мерки за продължаване на живота трябва да бъдат предприети или не, ако не сте в състояние да общувате. Медицинското пълномощно посочва лице, което да взема решения, които не са обхванати от вашите предварителни директиви.

Край на живота: справяне с тревожност и депресия

Екипът на палиативните грижи може да помогне на пациентите и техните семейства да се справят с безпокойството и депресията, когато краят на живота се приближи. Ако настъпи клинична депресия, тя може да бъде успешно лекувана.

Палиативна грижа и качество на живот

Палиативните грижи за пациенти с рак помагат за облекчаване на дискомфорт, тревожност, гадене и емоционален стрес. показва как палиативните грижи могат да подобрят качеството на живота по време и след лечението на рак.